Ferielukket fra fredag 17. juli til og med mandag 10. august 2020.

Autoriseret psykolog i Randers

Specialist i psykoterapi
og klinisk psykologi

3-årig psykoterapeutisk efteruddannelse i ISTDP

Supervisor og underviser i ISTDP

Behandling
Jeg tilbyder individuel behandling til voksne der er belastet af psykologiske problematikker som depression, angst, ubearbejdet sorg, krise, destruktive handlemønstre, lavt selvværd, problemer i relationer og medicinsk uforklarlige fysiske symptomer, mv.

Det metodiske grundlag for behandlingen er ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), der på dansk kan oversættes til Intensiv Dynamisk korttidsterapi.

Supervision og undervisning
Jeg tilbyder både supervision og undervisning med udgangspunkt i metoden ISTDP. Supervisionen kan være både individuelt og i gruppe.

Om metoden ISTDP

ISTDP er en videnskabeligt dokumenteret psykoterapeutisk behandlingsmetode som har vist sig effektiv ved en bred række psykiske lidelser, herunder depression, angst, problemer i relationer, visse personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser.

Mere end 40 publicerede undersøgelser har dokumenteret, at ISTDP er en effektiv metode ved 80-85% procent af de psykiske problematikker og lidelser som vi mennesker søger hjælp til at overvinde.

Oprindeligt blev ISTDP udviklet af den iransk-canadiske psykiater Habib Davanloo. Metoden er relativt ny i Danmark, men vinder mere og mere frem. Eksempelvis blev ISTDP i maj 2016 sidestillet med Kognitiv Adfærdsterapi og Interpersonel Psykoterapi i Sundhedsstyrelsens nye nationale retningslinjer for behandling af moderat til svær depression.

ISTDP er en psykoterapeutisk metode som bygger på psykodynamisk teori, tilknytningsteori og nyere hjerneforskning. Ligeledes indgår elementer fra andre anerkendte metoder som kognitiv terapi, gestalt terapi og mindfulness.

I sin essens kan ISTDP hjælpe den enkelte med at opbygge psykisk “styrke”, udholde svære følelser og bruge dem konstruktivt, øge sine relationelle færdigheder og vikle sig ud af destruktive tanke- og handlemønstre. 

Målet er med andre ord ambitiøst: Vi søger ikke kun håndtering eller lindring af symptomer, men ønsker at hjælpe den enkelte til at fungere på sit højest mulige niveau i parforhold, venskaber, arbejdsopgaver og kreativ udfoldelse, mv.

Om behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet indledes med en udvidet første session, der sammen med en opfølgende session efter ca. en uge, danner grundlag for det videre behandlingsforløb med sessioner placeret ugentligt eller hver 14. dag.

Den udvidede første session har til formål at vi kan få en dybdegående forståelse af det, du ønsker hjælp til, de underliggende psykologiske mekanismer som fastholder dig, og hvad vi sammen kan gøre ved det, hvis det viser sig, at jeg er den rette til at hjælpe dig.

Den efterfølgende behandlingsproces og dens varighed vil variere alt efter hvilken problematik du ønsker hjælp til.

Til selvbetalere anbefales en udvidet første session af 2-3 timers varighed.

Ved brug af lægehenvisning vil en udvidet første session have en varighed på 1,5 time, da overenskomsten med sygesikringen maksimalt tillader, at der afholdes to sessioner á 45 minutter på én dag.

Blokterapi til selvbetalere
Et alternativt behandlingsforløb er blokterapi, hvor sessionerne placeres i blokke af op til 3 timers varighed og med længere intervaller imellem, typisk månedligt. Blokterapi kan være en god fremgangsmåde hvis du ikke har mulighed for at mødes ugentligt eller hver 14. dag.

Supervision

Jeg tilbyder supervision i psykoterapi til psykologer og psykoterapeuter. Psykologer kan benytte supervisionen til opnåelse af autorisation og specialistgodkendelse.

Supervisionen gennemføres med teoretisk og metodisk udgangspunkt i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og på baggrund af supervisandens videooptagelser af eget kliniske arbejde.

Alt efter behov vil der i supervisionen være fokus på at opnå klarhed over klientens vanskeligheder, de underliggende mekanismer, der driver disse, konkretisering af den terapeutiske opgave, optimering af teknik, etablering af bevidst og ubevidst terapeutisk alliance, monitorering af respons på intervention og etablering af ligeværdig relation, mv.

Sideløbende kan der fokuseres på supervisandens eventuelle modoverføringsreaktioner og udvidelse af egen følelsesmæssig kapacitet i et autentisk møde med klienten.

3-årig efteruddannelse i ISTDP

I samarbejde med psykolog Brian Kok udbydes en 3-årig efteruddannelse i ISTDP, også kaldet “ISTDP Core Training”.

Undervisningen er praksisnær og metodens centrale teknikker og begreber illustreres med videoklip af klinisk arbejde.

Hovedunderviser og supervisor igennem forløbet vil være Brian Kok. Jeg er fast tilknyttet som ekstern supervisor og underviser.

Hvis du overvejer den 3-årige ISTDP uddannelse men forinden gerne vil stifte nærmere bekendtskab med metoden, undervisningsprincipperne og uddannelsens struktur og opbygning, er der løbende mulighed for at tilmelde sig et 2-dages introduktionsforløb.

For yderligere information om uddannelsens indhold, priser, datoer for opstart og tilmelding: www.briankok.dk

Psykolog Christian Pasgaard

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet i 2005.

I 2009 opnåede jeg min autorisation fra Psykolognævnet (Socialministeriet) og i 2013 modtog jeg Dansk Psykolog Forenings godkendelse som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi for voksne.

Psykoterapeutisk behandling af voksne har været min hovedbeskæftigelse siden 2008. Tidligere har jeg været ansat ved henholdsvis Familiecenter Viborg og den socialpsykiatriske behandlingsinstitution Holmstrupgaard.

Teoretisk og metodisk har jeg siden 2009 specialiseret mig i metoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), der på dansk kan oversættes til “Intensiv Dynamisk Korttidsterapi”. Blandt andet gennemførte jeg i perioden fra 2009-2012 en 3-årig psykoterapeutisk uddannelse i ISTDP ved Patricia Coughlin, klinisk psykolog og ph.d., Boston, USA.

Jeg modtager fortløbende supervision hos internationale kapaciteter inden for metoden ISTDP:

 • Allan Abbass, canadisk psykiater, forsker og underviser. Professor i psykiatri og psykologi ved Dalhousie University, Halifax, Canada.
 • Jon Frederickson, psykoterapeut, MSW, med privat praksis i Washington DC, tidligere underviser ved Washington School of Psychiatry og grundlægger af “Institute for ISTDP – Training and Research”.
 • Patricia Coughlin, amerikansk Klinisk psykolog og Ph.d. med privat praksis i Boston og med mere end 35 års klinisk erfaring, herunder tidligere ansættelser ved fx Northwestern University Medical School og University of New Mexico School of Medicine.

Dertil indgår jeg kontinuerligt i kollegial supervision med danske kolleger.

Siden 2017 har jeg fungeret som ekstern supervisor for psykologer og psykoterapeuter i 3-årig “core-training” i ISTDP hos psykolog Brian Kok.

I maj 2018 påbegyndte jeg en 3-årig videreuddannelse som træner og supervisor i ISTDP ved Patricia Coughlin i Boston, USA.

Autoriseret psykolog Christian Pasgaard

CHRISTIAN PASGAARD
Autoriseret psykolog, cand.psych.
Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi
3-årig efteruddannelse i ISTDP
Supervisor og underviser i ISTDP

Psykologpraksis i Randers
Tilknyttet sygesikringen

Medlem af:
Dansk Selskab for ISTDP
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
Dansk Psykolog Forening

Læs privatlivsvilkår

Medlem af Dansk Psykolog Forening
Selvbetalere

Første session á 2-3 timers varighed
Pris 2.500 kr.

Øvrige sessioner á 50 minutters varighed
Pris 990 kr.

Blokterapi pr. time
Pris 1.125 kr.

Lægehenvisning

Første session af 1,5 times varighed
Pris 751,98 kr.

Øvrige sessioner á 45 minutters varighed
Pris 341,92 kr.

Supervision og undervisning

Individuel supervision pr. time
Pris 1.250 kr.

Supervision i gruppe pr. time
Pris 1.400 kr.

Undervisning
Pris efter aftale

Betalingsmuligheder
 • Mobilepay til 78580
 • Dankort

Der afregnes efter hver session.

Afbudsregler

Seneste frist for afbud for selvbetalere er kl. 8 på dagen for den aftalte session.

Seneste frist for afbud ved brug af lægehenvisning er kl. 16 dagen før den aftalte session.

Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes fuldt honorar.

Tilskud  fra “danmark”

Ved brug af lægehenvisning ydes et tilskud på 200 kr. pr. session.

Til selvbetalere ydes et tilskud på 300 kr. pr. session, dog forudsat, at der er tale om behandling for en af de
psykiske lidelser/tilstande, som er omfattet af de gældende kriterier for at få en lægehenvisning.

Jeg indberetter elektronisk til “danmark” når du har betalt, hvorefter du modtager dit tilskud fra dem.

​Der ydes maksimalt et tilskud på 7.200 kr. til psykologhjælp inden for en periode på ét år.

Forsikringsaftaler

Jeg har ingen fast samarbejdsaftale med forsikringsselskaber, men hvis du ifølge din forsikringspolice
har ret til frit psykologvalg kan du benytte din forsikringsaftale hos mig.

Prisen følger taksten for selvbetalere.

I de tilfælde hvor dit forsikringsselskab ikke vil dække min fulde takst, må du være indstillet på
at betale det resterende beløb selv.

Hvem kan få en lægehenvisning?
 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer (fra 18 år) med let til moderat depression.
 11. Personer (fra 18-38 år) med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD.
Vilkår ved brug af lægehenvisning

En lægehenvisning giver adgang til 12 sessioner. Dog er det ved henvisningsårsagerne
depression og angst muligt at få tildelt i alt 2 x 12 sessioner.

Ved henvisningsårsagerne 1-8 skal den udløsende hændelse have fundet sted inden
for det seneste år. Ved henvisningsårsag 9 er der ikke nogen tidsgrænse.

​Din lægehenvisning må maksimalt være én måned gammel når du tager kontakt til
en psykolog som er tilknyttet sygesikringen.

Priser
Selvbetalere

Første session á 2-3 timers varighed
Pris 2.500 kr.

Øvrige sessioner á 50 minutters varighed
Pris 990 kr.

Blokterapi pr. time
Pris 1.125 kr.

Lægehenvisning

Første session af 1,5 times varighed
Pris 751,98 kr.

Øvrige sessioner á 45 minutters varighed
Pris 341,92 kr.

Supervision og undervisning

Individuel supervision pr. time
Pris 1.250 kr.

Supervision i gruppe pr. time
Pris 1.400 kr.

Undervisning
Pris efter aftale

Betaling
Betalingsmuligheder
 • Mobilepay til 78580
 • Dankort

Der afregnes efter hver session.

Afbudsregler
Afbudsregler

Seneste frist for afbud for selvbetalere er kl. 8 på dagen for den aftalte session.

Seneste frist for afbud ved brug af lægehenvisning er kl. 16 dagen før den aftalte session.

Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes fuldt honorar.

Tilskud fra ``danmark``
Tilskud  fra “danmark”

Ved brug af lægehenvisning ydes et tilskud på 200 kr. pr. session.

Til selvbetalere ydes et tilskud på 300 kr. pr. session, dog forudsat, at der er tale om behandling for en af de
psykiske lidelser/tilstande, som er omfattet af de gældende kriterier for at få en lægehenvisning.

Jeg indberetter elektronisk til “danmark” når du har betalt, hvorefter du modtager dit tilskud fra dem.

​Der ydes maksimalt et tilskud på 7.200 kr. til psykologhjælp inden for en periode på ét år.

Forsikringsaftaler
Forsikringsaftaler

Jeg har ingen fast samarbejdsaftale med forsikringsselskaber, men hvis du ifølge din forsikringspolice
har ret til frit psykologvalg kan du benytte din forsikringsaftale hos mig.

Prisen følger taksten for selvbetalere.

I de tilfælde hvor dit forsikringsselskab ikke vil dække min fulde takst, må du være indstillet på
at betale det resterende beløb selv.

Kriterier for lægehenvisning
Hvem kan få en lægehenvisning?
 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer (fra 18 år) med let til moderat depression.
 11. Personer (fra 18-38 år) med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD.
Vilkår ved lægehenvisning
Vilkår ved brug af lægehenvisning

En lægehenvisning giver adgang til 12 sessioner. Dog er det ved henvisningsårsagerne
depression og angst muligt at få tildelt i alt 2 x 12 sessioner.

Ved henvisningsårsagerne 1-8 skal den udløsende hændelse have fundet sted inden
for det seneste år. Ved henvisningsårsag 9 er der ikke nogen tidsgrænse.

​Din lægehenvisning må maksimalt være én måned gammel når du tager kontakt til
en psykolog som er tilknyttet sygesikringen.

null
20 83 79 69

Jeg har ingen fast træffetid, så du er altid velkommen til at ringe.

Læg en besked med navn og telefonnummer hvis du ønsker at jeg skal ringe til dig. Jeg vil da vende tilbage ved førstkommende lejlighed.

null
info@christianpasgaard.dk

Der er ikke tale om en sikker mailforbindelse. Jeg anbefaler derfor, at du alene angiver oplysninger i form af navn og telefonnummer.

Jeg vil derpå kontakte dig pr. telefon ved førstkommende lejlighed.

null
Brødregade 20, 2. sal
8900 Randers C

Nærmeste gratis parkering finder du på Gasværksgrunden langs Jernbanegade.