Go to Top

Profil

FAGLIG PROFIL

Uddannelse

2013
Godkendt som specialist i psykoterapi for voksne (klinisk voksenpsykologi) ved Dansk Psykolog Forening efter treårig teoretisk og praktisk videreuddannelse. Teoretisk og metodisk specialiseret inden for den psykodynamiske referenceramme og med særligt fokus på ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

2009-2012
Treårig psykoterapeutisk efteruddannelse i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) ved den amerikanske psykolog Patricia Coughlin.

2009
Autoriseret af Psykolognævnet (Socialministeriet) efter toårig praktisk videreuddanelse (cand.psych.aut.).

2005
Kandidateksamen i psykologi ved Aarhus Universitet (cand.psych.).

Igangværende klinisk træning og supervision

Jeg indgår fortløbende i klinisk træning og supervision hos følgende:

2016-
Allan Abbass, canadisk psykiater, underviser og forsker. Professor i psykiatri og psykologi ved Dalhousie University i Halifax, Canada.

2015-
Patricia Coughlin, amerikansk Klinisk psykolog og Ph.d. med privat praksis i Albany, New York. Mere end 35 års klinisk erfaring og tidligere ansættelser ved fx Northwestern University Medical School og University of New Mexico School of Medicine.

2014-
Jon Frederickson, amerikansk psykoterapeut, MSW, med privat praksis i Washington DC. Tidligere underviser ved Washington School of Psychiatry og grundlægger af Institute for ISTDP – Training and Research.

Beskæftigelse

2017-
Selvstændig privatpraktiserende psykolog med praksis i Randers og Aarhus. Tilknyttet sygesikringen i Randers.

2014-2017
Selvstændig privatpraktiserende psykolog med praksis i Hadsund og Aarhus. Tilknyttet sygesikringen i Hadsund.

2010-2014
Beskikket censor ved psykologiuddannelserne på de danske universiteter.

2008-2013
Privatpraktiserende psykolog, medejer af Psykologerne fra Borggade I/S, Aarhus. Fra 2010 udvidet med praksis tilknyttet sygesikringen i Hadsund.

2007
Psykolog ved Dagbehandlingen, Familiecenter Viborg. Psykologisk rådgivning og behandling af børn, unge og deres familier med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte ved forhold, der giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel.

2006-2007
Privatpraktiserende psykolog i etårig praksiskandidatstilling hos Psykologerne fra Borggade I/S i Aarhus.

2003-2006
Miljøterapeut (deltid 2003-2005 og fuld tid 2005-2006) ved Den Socialpsykiatriske Behandlingsinstitution Holmstrupgård, afdeling Engen. Et socialpsykiatrisk bosted for unge med svære personlighedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser.

2000-2005
Psykiatrimedarbejder (deltid) ved det socialpsykiatriske bosted Tuestenhuse. Et rehabiliteringstilbud for voksne med diagnoser inden for skizofreni og personlighedsforstyrrelser og for fleres vedkommende en samtidig problemstilling omkring et skadeligt forbrug af rusmidler.