Go to Top

Kriterier for lægehenvising

KRITERIER FOR LÆGEHENVISNING

Hvis du tilhører en eller flere af nedenstående grupper kan du med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling fra den offentlige sygesikring.

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
2. Trafik- og ulykkesofre.
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
6. Pårørende ved dødsfald.
7. Personer, der har forsøgt selvmord.
8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
10. Personer (fra 18 år) med let til moderat depression.
11. Personer (fra 18-38 år) med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD.

Vedrørende henvisning på årsag 1-9
Vær opmærksom på at du ikke automatisk kan få en henvisning, hvis du har været udsat for en af de anførte hændelser (1-9). En lægehenvisning fås kun hvis din læge vurderer, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Tidsbegrænsning på årsag 1-8
En lægehenvisning på henvisningsårsagerne 1-8 skal udstedes senest 12 måneder efter den udløsende hændelse. Der er ingen tidsgrænse ved henvisningsårsag 9.

Hvor mange samtaler?
En lægehenvisning giver adgang til 12 samtaler. Dog er det ved henvisningsårsag 10 og 11 (depression og angst) muligt at få i alt 2 x 12 samtaler, hvis lægen vurderer, at der er behov for det.

Du skal tage kontakt til en psykolog inden der er gået en måned
Din lægehenvisning må maksimalt være én måned gammel når du tager kontakt til mig. Hvis den er ældre skal du først kontakte din læge og undersøge om den kan fornys.

Du skal oplyse dit cpr. nr.
Når du kontakter mig skal du oplyse dit cpr. nummer for at jeg kan hente din henvisning elektronisk på “henvisningshotellet”.