Go to Top

Etik & Jura

Psykologers arbejde skal følge bestemte etiske principper. Dertil er psykologer underlagt psykologloven.

Som medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg forpligtet mig på at følge “De Etiske Principper for Nordiske Psykologer”. Det indebærer, at jeg i mit arbejde følger en række etiske retningslinjer inden for følgende områder:

  • Respekt
  • Fortrolighed og tavshedspligt
  • Informeret samtykke og valgfrihed
  • Selvbestemmelse
  • Kompetence.

Desuden er jeg som autoriseret psykolog underlagt Psykologloven. Det betyder blandt andet, at jeg, med enkelte undtagelser, har tavshedspligt, at jeg har pligt til at føre journal, at du som klient har ret til aktindsigt i din journal og at du som klient hos mig har mulighed for at klage over min faglighed.