Go to Top

Sådan foregår behandlingen

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Et typisk behandlingsforløb omfatter en udvidet første session, en opfølgning senest én uge efter og efterfølgende sessioner hver uge eller 14. dag.

Første session
Et særligt kendetegn ved ISTDP er den udvidede første session af op til 3 timers varighed, som har til formål, at vi kan få en dybdegående forståelse af dine vanskeligheder og drivkraften bag det problem, du ønsker hjælp til. Den udvidede første session hjælper også til vurdere hvordan metoden skal tilpasses dig. Derudover vil første session give dig mulighed for at afgøre, om du vil fortsætte i et behandlingsforløb.

En udvidet første session er ikke et krav, men et tilbud som jeg vil anbefale i de fleste tilfælde, da det som regel øger effekten af behandlingen markant.

Har du en henvisning fra din læge vil en udvidet første session maksimalt kunne have en varighed på 2×50 minutter. Det skyldes, at overenskomsten med sygesikringen maksimalt tillader at der afholdes 2 sessioner den samme dag.

Efterfølgende sessioner
Helst ikke senere end en uge efter den udvidede første session afholdes en opfølgende session af 50 minutters varighed. Den videre behandling indebærer ligeledes sessioner af 50 minutters varighed, der finder sted ugentligt eller hver 14. dag.

Et behandlingsforløb skræddersys altid til den enkelte. Behandlingsprocessen og behandlingens varighed vil derfor variere, alt afhængig af den problematik du ønsker hjælp til.

Blokterapi
Et alternativt behandlingsforløb er blokterapi, hvor sessionerne placeres i blokke af 3 timers varighed og med længere intervaller imellem, typisk månedligt. Blokterapi kan være en god fremgangsmåde hvis du ikke har mulighed for at mødes ugentligt eller hver 14. dag, men det egner sig bedst til selvbetalere, da det ved lægehenvisning ikke er muligt at afholde mere end to sessioner af 50 minutter den samme dag.

Ved behov for særlig grundig bearbejdning er der mulighed for intensiv blokterapi, der strækker sig over 1-3 dage, med en 3 timers session om formiddagen og en session af 2-3 timers varighed igen om eftermiddagen. Der er her tale om en krævende og intens proces, hvor du imellem sessionerne må afsætte tid til refleksion over det arbejde vi laver.