Autoriseret psykolog,
specialist i psykoterapi
og klinisk psykologi
Aarhus og Randers

Jeg tilbyder psykologisk behandling til voksne der er belastet af depression, angst, sorg, krise, destruktive handlemønstre, lavt selvværd, problemer i relationer og medicinsk uforklarlige fysiske symptomer, mv.

I klinikken i Aarhus tager jeg imod selvbetalere og har åbent om torsdagen. I klinikken i Randers tager jeg imod både selvbetalere og lægehenviste klienter og har åbent ugens øvrige dage.

Til fagpersoner tilbyder jeg personligt udviklingsarbejde (egenterapi), videobaseret supervision af klinisk arbejde og undervisning.

Det metodiske grundlag for mit arbejde er ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), der på dansk kan oversættes til “Intensiv Dynamisk korttidsterapi”.

Om metoden ISTDP

ISTDP er en videnskabeligt dokumenteret psykoterapeutisk behandlingsmetode som har vist sig effektiv ved en bred række psykiske lidelser, herunder depression, angst, problemer i relationer, visse personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser.

Mere end 40 publicerede undersøgelser har dokumenteret, at ISTDP er en effektiv metode ved 80-85% procent af de psykiske problematikker og lidelser som vi mennesker søger hjælp til at overvinde.

Oprindeligt blev ISTDP udviklet af den iransk-canadiske psykiater Habib Davanloo. Metoden er relativt ny i Danmark, men vinder mere og mere frem. Eksempelvis blev ISTDP i maj 2016 sidestillet med Kognitiv Adfærdsterapi og Interpersonel Psykoterapi i Sundhedsstyrelsens nye nationale retningslinjer for behandling af moderat til svær depression.

ISTDP er en psykoterapeutisk metode som bygger på psykodynamisk teori, tilknytningsteori og nyere hjerneforskning. Ligeledes indgår elementer fra andre anerkendte metoder som kognitiv terapi, gestalt terapi og mindfulness.

I sin essens kan ISTDP hjælpe den enkelte med at opbygge psykisk “styrke”, udholde svære følelser og bruge dem konstruktivt, øge sine relationelle færdigheder og vikle sig ud af destruktive tanke- og handlemønstre. 

Målet er med andre ord ambitiøst: Vi søger ikke kun håndtering eller lindring af symptomer, men ønsker at hjælpe den enkelte til at fungere på sit højest mulige niveau i parforhold, venskaber, arbejdsopgaver og kreativ udfoldelse, mv.

Om behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet indledes med en udvidet første session, der sammen med en opfølgende session efter ca. en uge, danner grundlag for det videre behandlingsforløb med sessioner placeret ugentligt eller hver 14. dag.

Den udvidede første session har til formål at vi kan få en dybdegående forståelse af det, du ønsker hjælp til, de underliggende psykologiske mekanismer som fastholder dig, og hvad vi sammen kan gøre ved det, hvis det viser sig, at jeg er den rette til at hjælpe dig.

Den efterfølgende behandlingsproces og dens varighed vil variere alt efter hvilken problematik du ønsker hjælp til.

Til selvbetalere anbefales en udvidet første session af 2-3 timers varighed.

Ved brug af lægehenvisning vil en udvidet første session have en varighed på 1,5 time, da overenskomsten med sygesikringen maksimalt tillader, at der afholdes to sessioner á 45 minutter på én dag.

Blokterapi til selvbetalere
Et alternativt behandlingsforløb er blokterapi, hvor sessionerne placeres i blokke af op til 3 timers varighed og med længere intervaller imellem, typisk månedligt. Blokterapi kan være en god fremgangsmåde hvis du ikke har mulighed for at mødes ugentligt eller hver 14. dag.

Supervision

Jeg tilbyder supervision i psykoterapi til psykologer og psykoterapeuter. Psykologer kan benytte supervisionen til opnåelse af autorisation og specialistgodkendelse.

Supervisionen gennemføres med teoretisk og metodisk udgangspunkt i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og på baggrund af supervisandens videooptagelser af eget kliniske arbejde.

Alt efter behov vil der i supervisionen være fokus på at opnå klarhed over klientens vanskeligheder, de underliggende mekanismer, der driver disse, konkretisering af den terapeutiske opgave, optimering af teknik, etablering af bevidst og ubevidst terapeutisk alliance, monitorering af respons på intervention og etablering af ligeværdig relation, mv.

Sideløbende kan der fokuseres på supervisandens eventuelle modoverføringsreaktioner og udvidelse af egen følelsesmæssig kapacitet i et autentisk møde med klienten.

Undervisning

Jeg tilbyder undervisning til professionelle der arbejder med psykoterapi og ønsker en introduktion til ISTDP som metode.

Undervisningen er praksisnær og metodens centrale teknikker og begreber illustreres med videoklip fra mit eget kliniske arbejde.

Faglig profil

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet i 2005.

I 2009 opnåede jeg min autorisation fra Psykolognævnet (Socialministeriet) og i 2013 modtog jeg Dansk Psykolog Forenings godkendelse som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi for voksne.

Psykoterapeutisk behandling af voksne har været min hovedbeskæftigelse siden 2008. Tidligere har jeg været ansat ved henholdsvis Familiecenter Viborg og den socialpsykiatriske behandlingsinstitution Holmstrupgaard.

Teoretisk og metodisk har jeg siden 2009 specialiseret mig i metoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), der på dansk kan oversættes til “Intensiv Dynamisk Korttidsterapi”. Blandt andet gennemførte jeg i perioden fra 2009-2012 en 3-årig psykoterapeutisk uddannelse i ISTDP ved Patricia Coughlin, klinisk psykolog og ph.d., Boston, USA.

Jeg modtager fortløbende supervision hos internationale kapaciteter inden for metoden ISTDP:

 • Allan Abbass, canadisk psykiater, forsker og underviser. Professor i psykiatri og psykologi ved Dalhousie University, Halifax, Canada.
 • Jon Frederickson, psykoterapeut, MSW, med privat praksis i Washington DC, tidligere underviser ved Washington School of Psychiatry og grundlægger af “Institute for ISTDP – Training and Research”.
 • Patricia Coughlin, amerikansk Klinisk psykolog og Ph.d. med privat praksis i Boston og med mere end 35 års klinisk erfaring, herunder tidligere ansættelser ved fx Northwestern University Medical School og University of New Mexico School of Medicine.

Dertil indgår jeg kontinuerligt i kollegial supervision med danske kolleger.

Siden 2017 har jeg fungeret som ekstern supervisor for psykologer og psykoterapeuter i 3-årig “core-training” i ISTDP hos psykolog Brian Kok.

I maj 2018 påbegyndte jeg en 3-årig videreuddannelse som træner og supervisor i ISTDP ved Patricia Coughlin i Boston, USA.

Psykolog i Aarhus og Randers

Christian Pasgaard
Autoriseret psykolog, cand.psych.aut.
Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

Privat praksis i Aarhus og Randers
Tilknyttet sygesikringen i Randers klinikken

Læs privatlivsvilkår

Medlem af Dansk Psykolog Forening
Selvbetalere

Første session á 2-3 timers varighed
Pris 2.300 kr.

Øvrige sessioner á 50-60 minutters varighed
Pris 1.050 kr.

Blokterapi pr. time
Pris 1.125 kr.

Lægehenvisning

Første session af 1,5 times varighed
Pris 741,90 kr.

Øvrige sessioner á 45 minutters varighed
Pris 337,34 kr.

Supervision og undervisning

Individuel supervision pr. time
Pris 1.250 kr.

Supervision i gruppe pr. time
Pris 1.400 kr.

Undervisning
Pris efter aftale

Betalingsmuligheder
 • Mobilepay
 • Dankort

Der afregnes efter hver session.

Afbudsregler for selvbetalere:

Seneste frist for afbud for selvbetalere er kl. 8.00 på dagen for den aftalte session.

Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes fuldt honorar.

Afbudsregler ved brug af lægehenvisning:

Seneste frist for afbud ved brug af lægehenvisning er kl. 16.00 dagen før den aftalte session.

Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves et honorar svarende til den normale egenbetaling for den aftalte session.

Tilskud  fra “danmark”  –  selvbetalere

Til selvbetalere ydes et tilskud på 300 kr. pr. session.

Dette dog forudsat, at der er tale om behandling for en af de psykiske lidelser/tilstande, som er omfattet af de gældende kriterier for at få en lægehenvisning.

Der ydes maksimalt tilskud på 7.200 kr. inden for en periode på ét år.

Tilskud fra “danmark”  –  lægehenvisning

Ved brug af lægehenvisning ydes et tilskud på 200 kr. pr. session.

Der ydes maksimalt tilskud på 7.200 kr. inden for en periode på ét år.

Jeg indberetter elektronisk til “danmark” når du har betalt, hvorefter du modtager dit tilskud fra dem.

Generelt om forsikringsaftaler

Jeg har ingen fast samarbejdsaftale med forsikringsselskaber.

Hvis du ifølge din police har ret til frit psykologvalg kan du benytte din forsikringsaftale hos mig.

Betalingsvilkår ved forsikringsaftaler

Prisen følger taksten for selvbetalere.

I de tilfælde hvor dit forsikringsselskab ikke vil dække min fulde takst, må du være indstillet på at betale det resterende beløb selv.

Hvem kan få en lægehenvisning?
 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer (fra 18 år) med let til moderat depression.
 11. Personer (fra 18-38 år) med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD.
Generelle vilkår

En lægehenvisning giver adgang til 12 sessioner. Dog er det ved henvisningsårsagerne depression og angst muligt at få tildelt i alt 2 x 12 sessioner.

Ved henvisningsårsagerne 1-8 skal den udløsende hændelse have fundet sted inden for det seneste år. Ved henvisningsårsag 9 er der ikke nogen tidsgrænse.

​Din lægehenvisning må maksimalt være én måned gammel når du tager kontakt til en psykolog som er tilknyttet sygesikringen.

Priser
Selvbetalere

Første session á 2-3 timers varighed
Pris 2.300 kr.

Øvrige sessioner á 50-60 minutters varighed
Pris 1.050 kr.

Blokterapi pr. time
Pris 1.125 kr.

Lægehenvisning

Første session af 1,5 times varighed
Pris 741,90 kr.

Øvrige sessioner á 45 minutters varighed
Pris 337,34 kr.

Supervision og undervisning

Individuel supervision pr. time
Pris 1.250 kr.

Supervision i gruppe pr. time
Pris 1.400 kr.

Undervisning
Pris efter aftale

Betaling
Betalingsmuligheder
 • Mobilepay
 • Dankort

Der afregnes efter hver session.

Afbudsregler
Afbudsregler for selvbetalere:

Seneste frist for afbud for selvbetalere er kl. 8.00 på dagen for den aftalte session.

Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes fuldt honorar.

Afbudsregler ved brug af lægehenvisning:

Seneste frist for afbud ved brug af lægehenvisning er kl. 16.00 dagen før den aftalte session.

Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves et honorar svarende til den normale egenbetaling for den aftalte session.

Sygeforsikringen ``danmark``
Tilskud  fra “danmark”  –  selvbetalere

Til selvbetalere ydes et tilskud på 300 kr. pr. session.

Dette dog forudsat, at der er tale om behandling for en af de psykiske lidelser/tilstande, som er omfattet af de gældende kriterier for at få en lægehenvisning.

Der ydes maksimalt tilskud på 7.200 kr. inden for en periode på ét år.

Tilskud fra “danmark”  –  lægehenvisning

Ved brug af lægehenvisning ydes et tilskud på 200 kr. pr. session.

Der ydes maksimalt tilskud på 7.200 kr. inden for en periode på ét år.

Jeg indberetter elektronisk til “danmark” når du har betalt, hvorefter du modtager dit tilskud fra dem.

Forsikringsaftaler
Generelt om forsikringsaftaler

Jeg har ingen fast samarbejdsaftale med forsikringsselskaber.

Hvis du ifølge din police har ret til frit psykologvalg kan du benytte din forsikringsaftale hos mig.

Betalingsvilkår ved forsikringsaftaler

Prisen følger taksten for selvbetalere.

I de tilfælde hvor dit forsikringsselskab ikke vil dække min fulde takst, må du være indstillet på at betale det resterende beløb selv.

Kriterier for lægehenvisning
Hvem kan få en lægehenvisning?
 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer (fra 18 år) med let til moderat depression.
 11. Personer (fra 18-38 år) med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD.
Generelle vilkår

En lægehenvisning giver adgang til 12 sessioner. Dog er det ved henvisningsårsagerne depression og angst muligt at få tildelt i alt 2 x 12 sessioner.

Ved henvisningsårsagerne 1-8 skal den udløsende hændelse have fundet sted inden for det seneste år. Ved henvisningsårsag 9 er der ikke nogen tidsgrænse.

​Din lægehenvisning må maksimalt være én måned gammel når du tager kontakt til en psykolog som er tilknyttet sygesikringen.

null
Tlf: 20 83 79 69

Jeg træffes bedst tirsdag-fredag mellem kl. 8-8.30.

Læg gerne en besked med navn og telefonnummer og jeg vil vende tilbage ved førstkommende lejlighed.

null
info@christianpasgaard.dk

Der er ikke tale om en sikker mailforbindelse. Jeg anbefaler derfor at du alene angiver kontaktoplysninger i form af navn og telefonnummer.

Jeg vil derpå kontakte dig pr. telefon ved førstkommende lejlighed.

null
Klinikken i Aarhus
Truevej 11, st.
8220 Brabrand

Når du er på Truevej finder du klinikken ved at dreje ind ad Højriisgaardsvej og derpå til venstre med det samme gennem porten. Der er fri parkering ved bygningen.

null
Klinikken i Randers
St. Voldgade 8, st.,
8900 Randers C

Klinikken er beliggende i samme lokaler som Psykologgruppen Ostenfeld/Baden.
Nærmeste gratis parkering finder du på Gasværksgrunden langs Jernbanegade.