Go to Top

Psykolog i Randers

Psykolog i Randers

PSYKOLOG I RANDERS MIDTBY MED SPECIALVIDEN OM DEPRESSION, ANGST, RELATIONELLE PROBLEMER OG DESTRUKTIVE HANDLEMØNSTRE

Velkommen
Jeg er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi for voksne og har praksis i Randers midtby. 
Psykoterapeutisk behandling af voksne har været min hovedbeskæftigelse siden 2008.

Metode
Det metodiske udgangspunkt for mit arbejde er Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, der ofte blot benævnes ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Jeg har specialiseret mig i denne metode siden 2009 og indgår fortløbende i klinisk træning og supervision hos flere internationalt førende undervisere inden for metoden.

Behandlingsområder
ISTDP er en effektiv behandlingsmetode ved en bred række psykiske og psykosomatiske lidelser. Jeg har erfaring med at anvende metoden ved depression, angst, problemer i relationer, destruktive tanke- og handlemønstre, kompliceret sorg, krisereaktioner efter voldsomme hændelser og medicinsk uforklarlige fysiske symptomer.

Kontakt
Du er meget velkommen til at kontakte mig hvis du er belastet af en psykisk problematik og ønsker hjælp til at gøre noget ved det.

⇒ Udfyld kontaktformular